Cookie Policy
top of page

Knjiga prikuplja nebeske poruke objavljene posvećenoj laikinji, Stefaniji Caterini, apsolutno nepoznatoj kronikama.

Radi se o privatnim objavama koje mogu pomoći svim osobama dobre volje da stanu pred misterij života, smrti, dobra i zla, i prije svega, pred ljubav Trojedinoga Boga koji je najveće otajstvo svemira. Ova vječna ljubav, bez granica, neumorno traži svakog čovjeka, bez obzira na religiozne, kulturološke i društvene razlike i prepreke koje je čovječanstvo stvaralo duž stoljeća. Traži ga da bi mu darovala život i potpunu svijest o Bogu i o Božanskim zakonima koji upravljaju bilo svemirom, bilo mikrokozmom koji je čovjek. Ova spoznaja vodi ka slobodi. Ljubav Božja se je utjelovila u Isusu Kristu. On je sišao među ljude ne zato da stvori novu religiju, već da ponovno uspostavi ispravan odnos između Boga i čovjeka, narušen istočnim  grijehom, opterećen postojanjem Zla i grijeha. Isus Krist je došao da ispuni u svakom čovjeku i u cijelom čovječanstvu, onaj Božanski zakon koji upravlja svemirom, i koji proizlazi iz ljubavi između Triju osoba Presvetog Trojstva. Lik Isusa Krista jest temeljan da bi se razumjela poruka knjige. Ona naime objavljuje Božji plan uglavljenja svega u Kristu…

 

Pišući ovu knjigu, nisam kanila razraditi teološku raspravu ni katekizam. Nisam htjela ni priopćiti osobne teorije ili uvjerenja. Htjela sam samo iznijeti kršćansko svjedočanstvo, nimalo ne nastojeći da ga ikome nametnem.

Opisala sam svoja iskustva onako kako sam ih proživjela i shvatila, ne dodajući im ništa i ne tumačeći ih. Ograničila sam se da svojim riječima povežem različite dijelove među njima, kako bih čitatelju olakšala da razumije ukupnu cjelinu. Moj jezik nipošto nije jezik teologa, nego jednostavni izraz onoga što sam primila. Potpuno uviđam koliko sam neprikladna da izrazim Tajnu.

Nije na meni da sudim o vrijednosti i autentičnosti objava što sam ih primila niti mi je namjera da na bilo koji način unaprijed utječem na sud Crkve. Tko bude čitao, slobodan je vjerovati ili ne vjerovati i prosuditi kako bude smatrao najbolje. Za mene je, pred Bogom i pred ljudima, važno da mi nitko jednoga dana nema razloga reći: “Nisam znao, nitko me nije upozorio”. Sadržaj ove knjige golemo je blago za moj osobni život kao kršćanke, kojega se ne mogu odreći.

Na stranicama koje slijede pokušat ću produbiti sadržaje izvanrednih iskustava što sam ih doživjela. Ona se odvijaju putem unutarnjih razgovora i viđenja, za vrijeme kojih mi objašnjenja pružaju sam Gospodin ili njegovi zastupnici, prije svega arkanđeo sv. Rafael. O stanju duša u čistilištu mnoga sam objašnjenja primila od njih samih, a o svemiru i o životu koji je u njemu nazočan od ljudi s drugih planeta.

Često mi Bog omogućuje da u duhu posjetim razna mjesta, pri čemu me stalno prati arkanđeo sv. Rafael, koji mi objašnjava ono što vidim. Upravo me je sv. Rafael uputio da se u trenucima kad se to događa moja osoba nalazi u iznimnu stanju, u kojemu nadilazi fizičke zakone prostora i vremena. To se može zbivati i dok spavam. Nalazim se uronjena u dimenziju u kojoj se gibam slobodno, ne u zanosu, i prema kojoj se odnosim realistično.

Objave što sam ih primila potječu od Tajne. Nisam te stvari ni od koga naučila. Nisam se služila metodama ni proučavala knjige. Nikada sa sugovornicima nisam stupila u dodir uz pomoć medija. Za mene postoji jedan jedini Posrednik, Isus Krist. Nikada nisam bila članicom karizmatskih, a pogotovo ne ezoterijskih skupina. Bog je od mene tražio jedino da živim u svetosti, i za to sam se potpuno založila.

Stalo mi je da naglasim kako objave koje sam primila nikada nisu bile temelj mojega duhovnog života, nego su to i dalje Evanđelje i nauk Crkve. Točnije je reći da su mi pomogle da bolje razumijem svoj život i svoje osobno poslanje. Nadam se da to što sam napisala može koristiti drugima, kao što je koristilo meni.

Gospodinova je želja da se ova knjiga obrati svima koji iskreno vjeruju u Boga i onima koji će u Njega povjerovati, ne praveći među njima razliku i ne priklanjajući se jednima više nego drugima. Zbog toga se od mene nikada nije tražilo da se obratim nekoj pojedinoj osobi. Da bi se potpuno shvatila, ovu knjigu treba čitati kao cjelinu, izbjegavajući da se iz nje izdvajaju samo neki dijelovi, jer bi to ugrozilo zaokruženost poruke koju sadržava.

Da zaključim, s čitateljem sam podijelila ono što sam iskusila tijekom života i što me po savjesti obvezuje da budem hrabra i vjerna svjedokinja. Zato sam napisala ovu knjigu. Moje svjedočanstvo, međutim, nadmašuje napisano i tiče se nadasve načina na koji sam proživljavala posvemašnje prikazanje Bogu po Blaženoj Djevici Mariji, kako bi se očitovao život vođen u skladu s Evanđeljem.

Svjesna sam da mnoge teme kojima ću se u ovoj knjizi baviti izmiču nadzoru ljudske spoznaje. Ipak sam sigurna da će Božji Duh pouzdano voditi svoj narod k cjelovitoj istini, kako je obećao Isus. Bog nikoga ne primorava da prihvati istinu što je objavljuje Duh. No, svakoga poziva na trajno obraćenje, da bi dopro do onoga što njegova duša sluti i iščekuje. To je ono za čim težim i za što se molim za one koji budu čitali ovu knjigu.

Od srca zahvaljujem svima onima koji su mi bili bliski molitvom, žrtvom i svojim djelovanjem te koji su mi pomogli da napišem i objavim ovu knjigu. Prikazujem svoj život Bogu za sve one koji je budu čitali.

 

25. studenog 2007, svetkovina Krista Kralja svega stvorenja

preko-velike-barjiere.jpg
bottom of page