Cookie Policy
top of page

Drago nam je da vam možemo predstaviti ovu knjigu, koja sadrži sažetak svega onog što smo dosada objavili u našoj Izdavačkoj Kući „Luci dell'Esodo“ („Svjetla Izlaska“): naime knjige i druge materijale koji sadrže pouke i objave primljene preko Tomislava Vlašića i Stefanije Caterine.

Želimo vam ponuditi jedan pregled primljenih pouka, koje istovremeno predstavljaju jedan kolosijek sposoban usmjeriti one koji žele upoznati i ići ovim našim hodom. To je hod u zajedništvu sa Božjim sredstvima: redovnim, izvanrednim i uzvišenim koja su predviđena za ovo vrijeme, te sa Crkvom, tj. Božjim narodom, koji postoji i djeluje u cijelom svemiru. To je hod koji prolazi kroz uglavljenje u Kristu svega stvorenoga na nebu i na zemlji, (Ef 1,10) i koji vodi u novo stvaranje.

 

Nemamo namjeru razvijati ili komentirati nauk Katoličke Crkve, koji se za nas podrazumijeva, a još manje mu se želimo suprotstavljati. Radije mislimo izraziti našu specifičnost koja nam dopušta produbiti temelje kršćanstva, te nas vodi u radikalni odabir Isusa Krista, živog i djelotvornog u cijelom svemiru.

 

Knjiga želi biti pomoć da primimo Božje milosti, koje su obilne u ovom vremenu, da bismo bolje upoznali djelovanje njegovih sredstava te da živimo sjedinjeni s Kristom, kako bismo ga ljubili i posluživali u našoj braći. Nije jedan priručnik za savjetovanje, ili rješavanje osobnih problema ili za poučavanje drugih. To je sredstvo rada koje olakšava hodočašće prema Bogu Ocu; samo u njemu svatko može otkriti svoj vlastiti identitet, originalnost i poslanje.

 

Međutim najprije je potrebno preobraziti se, na sliku Božju utisnutu u svakog čovjeka, promovirati život sve do postizanja potpune zrelosti, sve do uskrsnuća. Sve ovo vodi osobu da bude uglavljena u Kristu te da uglavljuje druge u Kristu. Posljednja etapa u hodu je novo stvaranje.

Bez ovog procesa, koji je vođen Duhom Svetim, ali koji zahtjeva suradnju osobe, čitanje ove knjige ne može donijeti rezultate kojima se nadamo, naprotiv, riskira biti jedna od mnogih lažnih sigurnosti koje pokrivaju probleme, a ne rješavaju ih. Problemi se rješavaju samo u pravom zajedništvu sa živim Bogom, te u iskrenom zajedništvu sa braćom i sestrama koja žive u Božjoj svjetlosti.

 

U zaključku, ova knjiga se može definirati kao sažetak i zaključak jednog hoda, ali isto tako i jedan početak. To je polazna točka: živjeti i prenijeti drugima Božji program koji vam predstavljamo, ne preko naših sposobnosti, nego u sili božanskog života koji djeluje u svakome od nas.

FullSizeRender.heic
bottom of page